DaF ist Spitze A1-1.2 

DaF ist Spitze A1 – 1.2 + DaF Çalışma Kitapçığı + Akıllı Tahta Programı

Dijital Örneğini incelemek için yeşil butonu tıklayınız.

Dijital Örnek

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ORTAÖĞRETİM ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA belirtilen 72 Saatlik A1 – 1.2 seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabımız 4 temadan oluşmaktadır ve her bir tema 3 alt konu başlığı içermektedir. Her başlık 6 ders saatinde işlenebilecek seviyededir.  4 x 3 x 6 Saat = 72 saat

DaF ist Spitze A1 – 1.2 – Lehrbuch: Toplam 4 Ünite’den ve iki kısımdan oluşmaktadır. Kitabın ilk kısmında temalara göre gramer konularına giriş vardır. İkinci kısımda ise birinci bölümde öğrenilen gramer konularına ait tamamlayıcı ve pekiştirici alıştırmalar vardır.

DaF Çalışma Kitapçığı A1 – 1.2 Test und Übungsbuch: Öğrenci Kitabına paralel olarak hazırlanmıştır. Her ünitede öğretilen gramer konularını ve kelime bilgisini pekiştirmek üzere hazırlanmış çoktan seçmeli testler ve alıştırmalar içermektedir. Çalışma kâğıdı ya da Ödev olarak kullanılabilmektedir. Öğrencileriniz içindeki örnek sınavlar ile yapılacak Seviye Belirleme Sınavlarına kendilerini hazırlayabilirler.