11. ve 12. Sınıflar için veya Dil sınıfları için

Dijital Örneğimizi inceleyebilmek için yeşil butona tıklayınız.
.

.

DaF ist Spitze: Alltagsthemen (Texte und Dialoge)

Bu kitabımız 11. ve 12. Sınıflarda kullanılabileceği gibi, dil sınıflarında da tercih edilebilir. Kitabımız 4 temadan oluşmaktadır ve her bir tema 3 alt konu başlığı içermektedir. Her başlık 6 ders saatinde işlenebilecek seviyededir.  4 x 3 x 6 Saat = 72 saat.

Kitabın isminden de de anlaşılacağı üzere günlük hayattan bazı kesitleri içermekte ve bunlar bazen bir metin olarak bazen de bir diyalog olarak karşımıza çıkmakta. Kitabımızı Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Ortaöğretim Almanca Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf) Öğretim Programları kitapçığındaki temalar, dil yeterlik düzeyleri, içerik önerilerine ilişkin açıklamalar ve Atatürk’le ilgili konuları dikkate alınarak hazırladık. Kitap 4 üniteden oluşmakta ve her ünitede 3 ayrı konu bulunmaktadır.

Ayrıca her konu;
A)  Metin veya Diyalog
B)  Metin üzerinde çalışmalar ve alıştırmalar
C)  Türkçe Açıklamalı Dilbilgisi
D)  Okuma ve Çeviri adını verdiğimiz dört ayrı bölümden oluşmaktadır.