Neden Almanca Öğrenmeliyim?

Neden Almanca

NEDEN ALMANCA ÖNEMLİDİR?

 • Almanca, 125 milyon kişinin anadili ve ikinci dili olarak, dünya çapındaki en önemli dillerden biri. Avrupa’da 101 milyon kişinin anadili Almancadır.
 • Almanca, AB kuruluşlarında İngilizce’den sonra Fransızca ile kullanılan en önemli “çalışma dilidir.”

 • Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 8.000’den fazla Alman veya Alman Ortaklı şirket bulunmaktadır.

 • Orta ve Doğru Avrupa ekonomisinde ise kilit dil Almancadır.
 • Her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilgisi iş piyasasında büyük avantaj sağlamaktadır.

 • Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Almanca dil bilgisiyle yükseköğrenim imkânlarının tüm yelpazesinden yararlanmak mümkündür.

 • Almanya ile Türkiye arasında, Almanya’daki Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlar sayesinde çok sayıda özel bağlar bulunuyor.

 • Almanca okuyabilen; Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın eserlerine daha iyi ulaşmaktadır.
 • Sanal dünyada da Almanca bilmek bir avantaj sağlar: İnternette Almanca, İngilizceden sonra ikinci sıradadır.

 • Dünyada yayınlanan kitapların beşte biri Almancadır.

Alman Alfabesi ve Telaffuzu

Alman Alfabesi ve Telaffuzu

ALMAN ALFABESİ ve TELAFFUZU

Alman alfabesini oluşturan harfler şunlardır.

Yazılışı Okunuşu:

 • B, b: be
 • C, c: tse 
 • D, d: de 
 • E, e: e
 • F, f: ef 
 • G, g: ge 
 • H, h: ha 
 • I, i:
 • J, j: yot 
 • K, k: ka 
 • L, l: el 
 • M, m: em 
 • N, n: en
 • O, o: o
 • P, p: pe
 • Q, q: ku
 • R, r: er
 • S, s: es
 • T, t: te
 • U, u: u
 • V, v: fau
 • W, w: vee
 • X, x: iks
 • Y, y: yüpsilon
 • Z, z: tset
 • ß: es-tset

Bu harflerin haricinde Alman alfabesinde yer almayan ama Almancada kullanılan bazı harfler vardır. Bunlar:

 • Ä, ä “a” ve “e” sesinden oluşur ve “ae” şeklinde de yazılabilir. Türkçedeki “e” gibi okunur. Örneğin “el” deki “e” gibi, “sebep” deki ilk “e” gibi.
 • Ö, ö “o” ve “e” sesinden oluşur ve “oe” şeklinde de yazılabilir. Türkçedeki “ö” gibi okunur: örnek, ördek, özlem deki “ö” gibi.
 • Ü, ü “u” ve “e” sesinden oluşur ve “ue” şeklinde de yazılabilir. Türkçedeki “ü” gibi okunur: üzüm, ülke, tüp deki “ü” gibi.
 • ß “ss” harfinden oluşur ve “ss” şeklinde de yazılır. Türkçedeki “s” gibi okunur: seyahat, slim, sefer deki “s” gibi.

Almanca okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir dildir. Yalnız okunuşları Türkçeye göre farklılık gösteren harfler vardır:

H, h: Kelimenin başında “h” olarak okunur. (Hase, Haus)

Kelimenin ortasında ya da sonunda ve sessiz harfin başında bulunursa hiç okunmaz. Böyle durumlarda “h” dan önce gelen harf uzatılır. (fahren [fa:ren], nehmen [ne:men])

Kelimenin ortasında sesli bir harfin başında bulunursa hafif okunur. (gehen [geen], sehen [zeen])

J, j: Türkçedeki “y” harfi gibi okunur. (Juni [yuni], ja [ya])

S, s: Sesli harfin başında “z” okunur. (Rose [roze], Silber [zilber]) Bir kelimenin sonunda veya sessiz bir harfin başında ise “s” okunur. (Volkswagen [folksva:gen], Gips [gips], Krebs [kre:bs])

V, v: “f” gibi telaffuz edilir. (Vogel [fogel], Vater [fater], vier [fi:r]) Nadiren de “V” gibi okunur. (Vase [vaze], vage [vage])

W, w: Türkçemizdeki “v” gibi okunur. (Weg [ve:g], wann [van], wie [vi:])

X, x: Almancada günlük konuşmada geçen kelimelerde çok az rastlanır. “ks” olarak okunur. (Texas (teksas) , Hexe [hekse])

Z, z: “ts” gibi okunur. (Zahn [tsa:n], Ziege [tsi:ge], zehn [tse:n])

Bunların haricinde bazen Almancada iki veya daha çok harf bir araya gelip farklı okunabiliyor. Bunlar:

“ei” Bu iki kelime bir arada “ay” şeklinde okunur.: sein [zayn] / dein [dayn] / kein [kayn] / drei [dray]

“eu“ Bu iki kelime bir arada “oy” şeklinde okunur: neun [noyn] / Deutsch [doytç] / Europa [oyropa]

“st/sp” Almancada “s” harfinden sonra kelime bir sessiz harfle devam ediyorsa o zaman “s” – “ş” şeklinde okunur: Stunde [ştunde] / spielen [şpi:len] / Sprache [şprahe]

“ie” “ii” gibi okunur. “i” uzatılır. die [di:]/ vier [fi:r] / sie [zi:] / Wien [vi:n]

“ck” “kk” gibi okunur: Ecke [ekke] / Packung [pakkung] / dick [dikk]

“sch” Türkçedeki “ş” gibi okunur: Englisch [engliş] / Türkisch [türkiş] / Schweiz [şvayts]

“tsch” Türkçedeki “ç” gibi okunur: Deutsch [doytç] / Tschechisch [çehiş] / tschüs [çüs]

Call Now ButtonBilgi almak için arayın